Skype Hotline:(+420)-773-589-254 Morkus Morava s.r.o.
Demolice ubytovny

Čáslav

Demolice ubytovny Čáslav

V závěru roku 2018 (říjen - prosinec) jsme provedli demolici a likvidaci objektu č.p. 1080 v Čáslavi (bývalá ubytovna). Šlo o demolici zděné dvoupodlažní budovy se sedlovou střechou. Všechny vzniklé stavební suti byly odvezeny na příslušnou skládku. Na závěr bal proveden úklid staveniště a srovnání nerovností do úrovně okolního terénu. Komunální a stavební odpady nevhodné k recyklaci byly rotříděny a odvezeny na příslušné řízené skládky. Součástí dodávky bylo i zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Demolice této stavby byla provedena v souladu s předem schválenými technologickými postupy. Demoliční a likvidační práce byly provedny v dohodnutém termínu a požadovaném rozsahu.

Rok: 2018

Kategorie: Demolice

Postup demolice

Mám zájem o demolici