Skype Hotline:(+420)-774-151-729 Morkus Morava s.r.o.
Demolice staveb

a odstranění budov

Demoliční práce a odstranění staveb

Firma Morkus Morava s.r.o. nabízí kompletní likvidace a demolice všech druhů objektů a ocelových konstrukcí. Provádíme demolice budov, průmyslových areálů, výrobních podniků, továren, výškových objektů, železobetonových, betonových a ocelových staveb, likvidaci strojů a zařízení. Zajišťujeme vyklizení a vymístění starých strojů a přípravu prostor pro instalaci nových výrobních linek, strojů a technologií.

Demolujeme ocelové konstrukce, betonové, železobetonové a zděné stavby v jakémkoli rozsahu včetně veškerých zemních prací. Demolice a likvidace provádíme s použitím potřebné demoliční techniky a moderních technologických postupů. Veškeré demoliční práce provádíme rychle ale vždy přísně dodržujeme všechny zásady BOZP při odstraňování staveb.

Demoliční práce

Provádíme tyto práce při odstraňování nepotřebných či nebezpečných objektů:
  • bourací práce
  • rozebírací práce
  • demoliční práce
  • likvidační práce
  • demontážní práce
  • vyklízecí práce

Demolice objektů

Provádíme tyto typy demolicí:

Dokážeme provést demolici skoro každého objektu. Toto se týká demolice kompletní i částečné. Při úplné demolici odstraňujeme celý stavební objekt. Kromě demolice stěn a střechy objektu odstraníme i základové konstrukce a veškeré inženýrské sítě. Při částečné demolici zlikvidujeme pouze nadzemní část objektu, stavby, popřípadě odstraňíme jen vybrané části stavby tak, abychom zachovali celistvost nebouraných částí budovy.

Před započetím demolice je potřeba:

Před zahájením vlastních demoličních prací je nezbytně nutné zpracovat projektovou dokumentaci likvidace objektu či stavby. Tato dokumentace je potřeba k udělení povolení likvidace stavby ze strany úřadů státní správy. V těchto dokumentech musí být zaznamenám stávající stav objektu a stav objektu po dokončené demolici. Pokud je projektová dokumentace demolice v pořádku, bude vydáno povolení „Rozhodnutí o odstranění stavby“.

Morkus Morava s.r.o. - provozovna
Morkus Morava s.r.o.
Demolice a likvidace staveb

Firma Morkus Morava s.r.o. nabízí v oblasti odstranění a likvidace staveb širokou nabídku služeb. Provedeme demolici a odstranění stavby na klíč včetně odvozu a likvidace odpadu.

FOTOGALERIE

Mám zájem o demolici