Skype Hotline:(+420)-774-151-729 Morkus Morava s.r.o.
Drcení a třídění

Stavebního odpadu

Provádíme drcení a třídění stavebního odpadu

Provádíme nejen demolice objektů a odstraňování staveb, ale také drcení a třídění suti a stavebního odpadu, včetně dělení materiálu bouracím kladivem. Po demolici zajišťujeme kompletní drcení a třídění stavebního odpadu přímo na stavbách, drtíme vytěžené kameny přímo na místě těžby, nebo provádíme drcení a třídění na skládce zákazníka. Rozdrcený a vytříděný stavební odpad lze uložit buď přímo na místě drcení a třídění na haldy, odvážet rovnou z drtící linky na další využití, nebo odvážet k uložení na vybranou skládku. Drcení provádíme mobilními čelisťovými drtiči a mobilním odrazovým drtičem s mobilním hrubotřídičem.

Jednou z činností společnosti Morkus Morava s.r.o. je ekologická recyklace a ukládka stavební suti a odpadů. Recyklace stavebních materiálů přináší úsporu nákladů na přepravu a ukládání odpadů, nákladů na nákup přírodního kameniva, napomáhá ke snižování zátěže řízených skládek a šetří přírodní zdroje. Recyklovat můžeme odpad z demolic budov, vozovek nebo jiných stavebních objektů. Certifikovaný recyklát je plnohodnotnou náhradou těžených přírodních materiálů. Recyklace použitých stavebních materiálů přináší úsporu nákladů na přepravu a ukládání odpadů. Snižuje náklady na nákup přírodního kameniva, napomáhá ke snižování zátěže řízených skládek a šetří přírodní zdroje. Recyklaci stavebního odpadu provádíme mobilní recyklační linkou. Stavební odpad může být recyklován v místě vlastní demolice nebo k je k recyklaci recyklaci převezen. Stavební odpad je mechanicky upraven drcením a tříděním tak, aby svou strukturou splňoval vlastnosti předepsané zákonem o odpadech.

Mobilní drcení a třídění
Odpady vznikající ze základních stavebních materiálů, betonové a železobetonové konstrukce, tvárnice, cihly je doporučeno, v případě, že je není možné využít jako celek k jejich původnímu účelu, cihly, železobetonové nosníky, využívat nebo odstraňovat až po jejich úpravě rozdrcením a tříděním v recyklačních linkách.

Stavební výrobky, které byly použity při stavbě se nestávají odpadem v případě, že jsou ze stavby odnímány a následně v místě stavby nebo na jiné stavbě použity opět jako stavební výrobky k původnímu účelu (např. očištěné cihly, panely, nosníky) - nenaplňují definici odpadu zvedenou v § 3 zákona o odpadech. v Takovém případě nejsou podřízeny zákonu o odpadech a jejich užívání je řízeno zvláštními právními předpisy.

Morkus Morava s.r.o. - provozovna
Morkus Morava s.r.o.
Demolice a likvidace staveb

Firma Morkus Morava s.r.o. nabízí v oblasti mobilního drcení a třídění stavebního odpadu širokou nabídku služeb. Provedeme demolici a odstranění stavby na klíč včetně odvozu a likvidace odpadu.

FOTOGALERIE

Mám zájem o demolici