Skype Hotline:(+420)-774-151-729 Morkus Morava s.r.o.
Demoliční technologie

Provádíme demolice a likvidace staveb

Používané technologie při demolici staveb

Strojní demolice

Jedná se o typ demolice a likvidace staveb s využitím speciálních demoličních, stavebních, mechanizačních, dopravních prostředků. Tento způsob demolice je většinou použitelný pro všechny typy staveb, především tam, kde to umožňuje prostor kolem demolované budovy či objektu. Výhodou těchto demoličních techologií je jejich univerzálnost, rychlost a tedy i výsledná cena. Mezi nevýhody patří vyšší zatížení životního prostředí hlukem.

Demolice staveb a objektů členíme na:

Demolice výškových objektů

V tomto případě se jedná o demolice objektů a staveb mezi 10 a 50m nadzemní výšky. Obvykle se tedy jedná o vícepatrové budovy a objekty, komíny různých konstrukcí, mostní pilíře a jiné konstrukce.

Demolice v úrovni terénu

Jedná se o standartní typ demolice a odstranění pozemních objektů do 10m výšky

Demolice pod úrovní terénu

Tento typ demoličních prací vyžaduje specializované vybavení, jako je například hydraulická zemní fréza. V tomto případě se jedná především o demolice a odstranění základů budov, sklepů, krytů, bazénů.

Ruční demolice

Ruční demolice je nutné provádět u těch objektů a staveb, kde není možné provést demolici strojní či odstřelem, a také tehdy, pokud se likvidovaný objekt odstraňuje jen z části. Ruční demolice a odstranění staveb se provádí především v hustě zastavěných oblastech, u výškových objektů, u objektů staticky narušených, nebo tam, kde je nutno maximálně eliminovat dopady na životní prostředí. Nevýhodou tohoto způsobu odstranění staveb je vyšší časová a tedy i finanční náročnost takovéto demolice.

Ruční rozebírání budov

Pro provádění ručního rozebírání budov máme dostatečné množství zaměstanců. Bohužel tento způsob provádění demolicí patří mezi nejvíce časově a finančně náročné typy odstranění staveb.

Ruční rozebírání komínů

Pro provádění ručního rozebírání komínů máme dostatečné množství zaměstanců. Tento způsob odstranění komínu patří mezi nejvíce časově a finančně náročné.

Částečné demolice

Nejčastějším případem částečných demolic prováděných ručně jsou demolice památkových objektů, kdy nosnou konstrukci nebo plášť budovy je nutno ponechat v nezměněné podobě, zatímco vnitřní konstrukce se zcela odstraňují.

Odstranění stavby odstřelem

Demolice stavby odstřelem je přihlížejícími oblíbený a rychlý způsob odstranění staveb. Tento způsob provádění likvidace stavby je však velmi náročný na kvalitní a přesnou přípravu. Ačkoliv je to neuvěřitelné, tak se jedná o typ demolice staveb s nejnižším počtem pracovních úrazů. Odstranění staveb odstřelem se využívá pro demolici vysokých, nebo konstrukčně velmi odolných objektů.

Odstřel cihelných komínů

Likvidace cihelných komínů odstřelem se využívá tam kde dostatečný prostor pro nasměrovaný pád objektu. Jedná se o rychlý způsob demolice vysokého objektu.

Odstřel betonových komínů

Likvidace betonových komínů odstřelem se využívá tam kde dostatečný prostor pro nasměrovaný pád objektu. Jedná se o rychlý způsob demolice vysokého objektu.

Odstřel pozemních objektů

Po odstřelu pozemních objektů se dále pokračuje v demolici a zpracování vzniklých stavebních odpadů klasickým způsobem jak u demolice která se provádí celá strojově.

Demolice mikroodstřelem

Jedná se o trhací práce menšího rozsahu, pomocí kterých se narušují, odstraňují a uvolňují části betonových a železobetonových konstrukcí. Toto se provádí pomocí odlehčených a směrových mikronáloží. Typ náloží a umístění otvorů pro výbušninu spolu vytváří prostředek, kterým je možné eliminovat či odstranit vznik škod na likvidovaných stavebních objektech.

Recyklace stavebních materiálů

Společnost Morkus Morava s.r.o. disponuje vlastními drtičkami stavebních sutí. Recyklaci všech stavebních odpadů provádíme jak na vlastních stavbách, tak pro zákazníky, kteří si objednají pouze tuto službu.

Doprava a uložení stavebních odpadů a hmot

Dopravu a kompletní ukládku, nebo likvidaci stavebních odpadů zajišťujeme prostřednictvím vlastního vozového autoparku. Pro likvidaci nebezpečných stavebních odpadů, které se často u některých typů staveb vyskytují, využíváme stálé, roky prověřené partnery, kteří vlastní všechny potřebné certifikáty.

Morkus Morava s.r.o. - provozovna
Morkus Morava s.r.o.
Demolice a likvidace staveb

Firma Morkus Morava s.r.o. nabízí v oblasti odstranění a likvidace staveb širokou nabídku služeb. Provedeme demolici a odstranění stavby na klíč včetně odvozu a likvidace odpadu.

FOTOGALERIE

Mám zájem o demolici