Skype Hotline:(+420)-774-151-729 Morkus Morava s.r.o.
Stavební odpady

Provádíme likvidaci a odstranění

Likvidujeme a recyklujeme stavební odpady

Jelikož se naše společnost specializuje na dodávku kompletních demoličních služeb, samozřejmou součástí nabídky Morkus Morava s.r.o. je také recyklace stavebního odpadu. Naší specifickou činností je tedy i ekologická recyklace, protože stavební a demoliční odpady mají širokou škálu využití a je nutné jejich další zpracování. Veškerý stavební odpad mimo jiné podléhá zákonu o odpadech a musí se mechanicky upravit, aby byly splněny prováděcí předpisy zákona.

U likvidace stavebních odpadů se jedná především o formu třídění, drcení a homogenizaci. Potom dochází rozboru a dalšímu materiálovému využití odpadu. Tyto nadrcené stavební odpady jsou používány k zásypům, srovnání terénu apod. Výhodou těchto procesů je to, že recyklát je plnohodnotnou náhradou přírodních materiálů, nezatěžuje řízené skládky a tím je šetrný k životnímu prostředí. Recyklace stavebního odpadu je zajišťována prostřednictvím mobilních recyklačních linek, které v současnosti patří ke standartům v této oblasti. Díky mobilním recyklačním linkám je možné odpad zpracovat přímo v místě demolice, popřípadě ho k recyklaci převézt. Tam jednotlivé druhy stavebních sutí určených k recyklaci jsou pak ukládány na volné ploše.

Provádíme kompletní likvidaci stavebních demoličních odpadů.
Jsme vybaveni potřebnou technologií a zkušeným pracovním týmem pro realizaci velkých objemů demoličních prací včetně okamžité kontinuální likvidace vzniklého odpadu na skládku podle druhů a nebezpečnosti.

Naše společnost Morkus Morava s.r.o. má k dospozici celou řadů prostředků a mechanismů vhodných jak pro demolici budov a objektů, tak i pro odvoz a likvidaci sutí. Tyto likvidační a demoliční stroje jsou v maximální míře využívány, tak, aby byl v maximální možné míře snížen podíl nebezpečné manuální práce při demolici a následné likvidaci stavební suti. Při demolici a likvidacích kovových částí, ocelových konstrukcí či technologických zařízení jsme omezili paličské práce přímo v místě likvidace, kde vzniká největší riziko úrazu. Při likvidaci strojů, částí zařízení a technologií jsou tyto nastříhány nejprve na menší díly a vytaženy mimo místo samotné likvidace, kde jsou dále upravovány a připraveny k odvozu. Díky využívání těchto moderních technologií a technologických postupů je tak zaručena maximální bezpečnost všech pracovníků podílejících se na likvidaci stavby.

Morkus Morava s.r.o. - provozovna
Morkus Morava s.r.o.
Demolice a likvidace staveb

Firma Morkus Morava s.r.o. nabízí v oblasti likvidace a recyklace stavebních odpadů širokou nabídku služeb. Provedeme demolici a odstranění stavby na klíč včetně odvozu a likvidace odpadu.

FOTOGALERIE

Mám zájem o demolici