Skype Hotline:(+420)-773-589-254 Morkus Morava s.r.o.
Demolice kasárna Šibeník

Olomouc

Demolice a likvidace Šibeník

Jednalo se o bourací práce včetně demolice a likvidace všech objektů v bývalém VOP na Šibeníku v Olomouci. Všechny demolované a likvidované objekty byly odpojeny od všech sítí a před započetím prací byly budovy vyklizeny a komunální odpad byl odvezen na příslušené skládky. Součástí prováděných prací byla strojní demolice zděných budov a demontáž všech ocelových konstrukcí a hal včetně vybourání podlah. Všechny vzniklé stavební suti byly nadrceny a ponechány na místě pro další využití. Stavební odpady nevhodné k recyklaci byly rotříděny a odvezeny na příslušné skládky. Místo demolice bylo kompletně vyklizeno a provedli jsme i srovnání nerovností do úrovně okolního terénu. Demolice této stavby byla provedena s použitím potřebné těžké demoliční techniky a předem schválených technologických postupů. Demoliční a likvidační práce byly provedny v dohodnutém termínu a požadovaném rozsahu.

Rok: 2015

Kategorie: Demolice

Postup demolice

Mám zájem o demolici