Skype Hotline:(+420)-774-151-729 Morkus Morava s.r.o.
Bourací práce

a odstranění budov

Bourací práce a odstranění staveb

Bourání staveb

Pokud se rozhodnete využít našich služeb v oblasti bourání staveb, zajistíme Vám kompletní dodávku prací, včetně následné stavební činnosti či terénních úprav. Firma Morkus Morava s.r.o. to je spojení kvalitního technického vybavení, profesionálního přístupu a dlouholetých zkušeností. V případě, že hledáte společnost, která se specializuje na bourání budov, průmyslových areálů, výrobních podniků, železobetonových, betonových a ocelových staveb, komínů a jiných objektů, pak jste na tom správném místě. Naše firma má za sebou celou řadu úspěšných likvidační, demoličních a bouracích prací při odstraňování staveb v zemedělství i průmyslu.

Při vlastním bourání objektu vycházíme vždy především z předpokládaného rozsahu demoličních prací a místa umístění objektu. Z hlediska použitého technologického postupu je důležitá přístupnost objektu pro bourací techniku a těžké stroje. Důležité je i vymezení prostoru, ve kterém budou bourací práce prováděny spolu s označením stávající inženýrské sítě, které vedou v blízkosti a zamezíme jejich porušení. Před samotným bouráním bude objekt kompletně vyklizen a odstrojen. Demontované části roztřídíme podle druhu materiálu. Vybouraný stavební materiál roztřídíme s ohledem na možnou recyklaci, další využití nebo odvoz na skládku.

Bourací práce a vliv na životní prostředí
Bourací práce se většinou neobejdou bez částečného narušení okolního prostředí. Při každé likvidaci objektu se snažíme minimalizovat působení bourací prací na okolí.

Bezpečnost práce při bourání objektů

Při bourání a odstraňování staveb je nutné striktně dodržovat zásady bazpečnosti práce, protože bourání objektů je velmi rizikové, může dojít ke zranění osob a poškození strojů, zařízení a budov. Všichni pracovníci, kteří se podílejí na demoličních pracech, musejí projít školením a při bouracích pracech musí dodržovat zásady BOZP. Vstup do prostoru demolice musí být s ohledem na dodržování BOZP omezen. Bezpečnostní pásmo kolem demolované stavby je vymezeno výstražnými páskami a varovnými nápisy. Při použití těžké mechanizace je vyloučena jakýchkoliv další činnost v oblasti bouraného objektu. Pokud je při demolici ohrožen sousední objekt nebo pozemek, je nutné bezpečností pásmo rozšířit tak, aby se zamezilo vstupu neoprávněných osob do ohroženého pásma.

Morkus Morava s.r.o. - provozovna
Morkus Morava s.r.o.
Demolice a likvidace staveb

Firma Morkus Morava s.r.o. nabízí v oblasti odstranění a likvidace staveb širokou nabídku služeb. Provedeme demolici a odstranění stavby na klíč včetně odvozu a likvidace odpadu.

FOTOGALERIE

Mám zájem o demolici