Skype Hotline:(+420)-773-589-254 Morkus Morava s.r.o.
Demolice objektů

Kroměříž

Demolice budov a objektů Kroměříž

Ve 3/4 roku 2018 (srpen - září) jsme provedli demolici a likvidaci objektů a hospodářských budov v lokalitě Dolní Zahrady, ul. U Zámečku v k.ú. Kroměříž. Všechny vzniklé stavební suti byly odvezeny na příslušnou skládku. Místo demolice bylo vyklizeno a nerovnosti srovnány do úrovně okolního terénu. Komunální odpady nevhodné k recyklaci byly rotříděny a odvezeny na příslušné řízené skládky. Součástí dodávky bylo i zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Demolice této stavby byla provedena ručně a s použitím potřebné techniky dle předem schválených technologických postupů. Demoliční a likvidační práce byly provedny v dohodnutém termínu a požadovaném rozsahu.

Rok: 2018

Kategorie: Demolice

Postup demolice

Mám zájem o demolici