Skype Hotline:(+420)-773-589-254 Morkus Morava s.r.o.
Demolice objektů

Vodňany

Demolice objektů Vodňany

Ve v druhé 1/2 roku 2018 jsme provedli demolici a likvidaci objektů č. SO-01 až SO-08 a SO-10 až SO-12 včetně základových konstrukcí v provozovně Vodňany, Vodňanské drůbeže, a.s. Veškerý odpad včetně kovového odpadu byl likvidován dle platných norem a předpisů na určených skládkách. Vybouraná stavební suť byla recyklována a uskladněna na deponii objednatele. Místo demolice bylo kompletně vyklizeno a provedli jsme i srovnání nerovností do úrovně okolního terénu. Demolice této stavby byla provedena s použitím potřebné těžké demoliční techniky a předem schválených technologických postupů. Demoliční a likvidační práce byly provedny v dohodnutém termínu a požadovaném rozsahu.

Rok: 2018

Kategorie: Demolice

Postup demolice

Mám zájem o demolici