Skype Hotline:(+420)-773-589-254 Morkus Morava s.r.o.
Demontáž výrobních hal

Mladá Boleslav

Demontáž výrobních hal

V polovině roku 2017 jsme ve výrobním podniku firmy Škoda Auto a.s. v Maldé Boleslavi provedli demontáž skladovacích hal. Jednalo se demontáž a odstranění skladovacích hal U39 a U40. Vyklidili a odstrojili jsme všechny prostory a následně provedli odbornou demontáž opláštění, zastřešní i ocelových konstrukceí hal. Následovalo strojní bourání podlahy, zpevněných ploch a základových konstrukcí včetně odvozu a likvidace vzniklého stavebního i komunálního odpadu. Byl proveden zpětný zásyp doveženou zeminou a srovnání s okolním terénem. Při likvidaci jsme postupovali dle všeobecných zásad bezpečnosti práce a protipožární ochrany. Demolice byla provedena dle požadavků investora a v požadovaném termínu.

Rok: 2017

Kategorie: Demontáž

Postup demontáže

Mám zájem o demolici